Odbori

Organizacijski odbor

Nikolaj Lazić (predsjednik),
Jordan Bićanić,
Ines Carović,
Arnalda Dobrić,
Gabrijela Kišiček,
Marko Liker,
Dijana Tomić,
Jelena Vlašić Duić,
Ana Vidović

Programski odbor

Vesna Mildner (predsjednica),
Mária Gósy,
Mladen Hedjever,
Damir Horga,
Irena Hočevar Boltežar,
Višnja Modrić Vuinac,
Marija Pozojević Trivanović,
Vesna Požgaj Hadži,
Nadja Runjić,
Branka Šindija,
Smiljana Štajner-Katušić,
Gordana Varošanec-Škarić