Dosadašnji skupovi

Do sada je Odsjek za fonetiku Filozofskog fakluteta u Zagrebu bio glavni organizator triju znanstvenih skupova o govoru:

Govorne komunikacije 1984. godine
Istraživanja govora 1995. godine
Istraživanja govora 1998. godine

Autori i nazivi izlaganja na dosadašnjim skupovima

 

1. Simpozij: GOVORNE KOMUNIKACIJE
14-16. prosinca 1984.

Skup su organizirali: Odsjek za teorijsku i primijenjenu fonetiku i Centar za strane jezike i probleme govora

Skup je održan povodom 30. obljetnice osnivanja Instituta za fonetiku i 20. obljetnice osnivanja studija fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Počasni odbor Simpozija:
Prof. dr Branko Bošnjak
Akademik prof. dr Rudolf Filipović
Božidar Gagro
Prof. Jugoskav Gospodnetić
Akademik prof. dr Petar Guberina
Prof. dr Josip Jernej
Prof. dr Zvonimir Krajina
Prof. Đorđe Kostić
Prof. dr Antica Menac
Prof. dr Stjepko Težak

Organizacijski odbor: Alka Krvavac, Marija Pozojević-Trivanović, Slavko Ribić, Agneza Šimunović, Ivo Škarić(predsjednik); Branko Vuletić

 

2. Znanstveni skup: ISTRAŽIVANJA GOVORA
Zagreb, 7-9. prosinca 1995.

Skup su organizirali: Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Skup je održan povodom četrdesete obljetnice osnutka Instituta za fonetiku, tridesete obljetnice dodiplomskog studija fonetike i desete obljetnice Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva

 

3. Znanstveni skup: ISTRAŽIVANJA GOVORA
Zagreb, od 10. do 12. prosinca 1998.

Skup su organizirali: Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva

Skup je posvećen akademiku Petru Guberini povodom osamdesetpetog rođendana, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Organizacijski odbor:
Damir Horga, predsjednik, Filozofski fakultet u Zagrebu
Vesna Mildner, tajnica, Filozofski fakultet u Zagrebu
Ivančica Cesarec-Bačić, Filozofski fakultet u Zagrebu
Ivan Ivas, Filozofski fakultet u Zagrebu
Ksenija Krajačić, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb
Zrinka Ratković, Filozofski fakultet u Zagrebu
Branka Šindija, Poliklinika SUVAG, Zagreb

Programski odbor:
Ivo Škarić, predsjednik, Filozofski fakultet u Zagrebu
Juraj Bakran, Filozofski fakultet u Zagrebu
Darinka Dabić-Munk, Poliklinika SUVAG, Zagreb
Damir Horga, Filozofski fakultet u Zagrebu
Miloš Judaš, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet u Zagrebu
Beatrice Mićunović, Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Vesna Mildner, Filozofski fakultet u Zagrebu
Jasmina Nikić, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb
Mihovil Pansini, Poliklinika SUVAG, Zagreb
Marija Pozojević-Trivanović, Filozofski fakultet u Zagrebu
Gordana Varošanec-Škarić, Filozofski fakultet u Zagrebu
Branko Vuletić, Filozofski fakultet u Zagrebu