Važni datumi

Rok prijave i slanja sažetaka

15. rujna 2007.

Rok pomaknut na 15. listopada 2007.

Konferencija

6.–8. prosinca 2007.