Uputa za sažetke

Sažeci

Sažeci na hrvatskom i na engleskom jeziku
300-400 riječi
Naslov, ime(na) autora, ustanova, adresa
Željeni način izlaganja (usmeno ili poster)
Poslati elektroničkom poštom kao prilog (attachment)

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku i dostupni sudionicima na skupu.

Rok prijave i slanja sažetaka: 16. rujna 2013. 21. listopada 2013.

Jezici skupa: hrvatski i engleski