Važni datumi

Rok prijave i slanja sažetaka

16. rujna 2013. 21. listopada 2013.

Konferencija

5.–7. prosinca 2013.