Dosadašnji skupovi

Prethodni skupovi Istraživanja govora

Prvi skup održan je 1984. godine pod nazivom Govorne komunikacije, a od drugog skupa 1995. godine skup Istraživanja govora održava se svake treće godine u prosincu: 1998, 2001, 2004, 2007, 2010. i 2013. godine. Glavne teme prethodnih skupova bile su percepcija govora, proizvodnja govora, neurofonetika, kvaliteta glasa, fonetika hrvatskoga jezika, umjetnički glas, retorika i druge.

Pozvani predavači na skupu 2013. bili su Peter French, Irena Hočevar Boltežar i Ana Lederer; na skupu 2010. Sara Howard, Michel Paradis i Damir Horga; na skupu 2007. Francis Nolan i Ivo Škarić; na skupu 2004. Leigh Lisker, Maria Gósy i Dana Boatman, na skupu 2001. pozvani su bili retoričari Joachim Knape, Zdravko Zupančič i Ivo Škarić.

Linkovi na dosadašnje skupove

IG 2013 - osmi znanstveni skup Istraživanja govora

IG 2010 - sedmi znanstveni skup Istraživanja govora

IG 2007 - šesti znanstveni skup Istraživanja govora

IG 2004 - peti znanstveni skup Istraživanja govora

IG 2001 - četvrti znanstveni skup Istraživanja govora