Pozvani predavači

Pozvani plenarni predavači

Carlos Gussenhoven (Sveučilište Radboud Nijmegen, Nizozemska)
Bettina Braun (Sveučilište Konstanz, Njemačka)
Damir Kovačić (Laboratorij za istraživanje slušanja i govora, Sveučilište u Splitu, Hrvatska)