Prijave

Prijava izlaganja i sažeci

Za prijavu izlaganja obavezno je ispuniti obrazac s podacima o autoru i sažetkom. Obrazac za prijavu nalazi se na internetskoj stranici skupa te ga možete ispuniti online ili u word dokumentu te poslati elektroničkom poštom kao privitak na našu adresu ig@ffzg.hr. Sažetak treba biti napisan na hrvatskom i na engleskom jeziku opsega do 400 riječi. Sažetak treba sadržavati kratak opis istraživanja, cilj i korištene metode te najvažnije rezultate rada. Na skupu se može izlagadi usmeno ili posterom. Planirano trajanje usmenih izlaganja je 15 minuta nakon čega slijedi petominutna rasprava. Studenti diplomskog i poslijediplomskog studija mogu se prijaviti u sekciju za studente. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u Knjizi sažetaka i dostupni svim sudionicima skupa na internetskim stranicama skupa. Cjeloviti radovi mogu se poslati u časopis za fonetiku Govor te će biti recenzirani prema uobičajenome recenzentskom postupku toga časopisa.

Rok za prijavu izlaganja i slanje sažetaka: 15.09.2016. 15.10.2016.

Obavijest o prihvaćanju sažetka 15.10.2016. 20.10.2016.

on-line prijava

MSWord prijava