Programski odbor

 • Marko Liker (predsjednik) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Corine Astésano – Sveučilište Jean Jaures, Toulouse, Francuska
 • Ivančica Banković-Mandić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Bozena Billerey – Katolički institut, Toulouse, Francuska
 • Arnalda Dobrić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Damir Horga – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Nikolaj Lazić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Vesna Mildner – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Višnja Modrić – Odjel lektora i fonetičara Hrvatske radiotelevizije, Zagreb, Hrvatska
 • Noël Nguyen – Sveučilište Aix-Marseille, Marseille, Francuska
 • Katerina Nicolaidis – Sveučilište Aristotel, Solun, Grčka
 • Bogdanka Pavelin Lešić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Katarina Pavičić Dokoza – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Vesna Stojanovik – Sveučilište u Readingu, Velika Britanija
 • Sylvain Detey – Sveučilište Waseda, Tokio, Japan
 • Hotimir Tivadar – Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • Gordana Varošanec-Škarić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Jelena Vlašić Duić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Organizacijski odbor

 • Arnalda Dobrić (predsjednica) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Iva Bašić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Jordan Bićanić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Ines Carović – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Gabrijela Kišiček – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Boška Munivrana Dervišbegović – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Elenmari Pletikos Olof – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Marijana Tuta Dujmović – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Ana Vidović Zorić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska