Prikupljeni podaci koristit će se samo u svrhu organizacije konferencije i komunikaciju sa sudionicima te neće biti korišteni za druge svrhe.