Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva, Zagreb, Hrvatska
Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

organiziraju

Jedanaesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Istraživanja govora (IG 2022)

Zagreb, Hrvatska, 8. – 10. prosinca 2022.

Pozivamo Vas da se prijavite na jedanaesti znanstveni skup Istraživanja govora koji će se održati od 8. do 10. prosinca 2022. godine u Zagrebu. Istraživanja govora su hrvatski znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji omogućuje predstavljanje novih fonetskih znanstvenih istraživanja i spoznaja. Fonetika kao znanost o govoru interdisciplinarnoga je karaktera, pa je skup prigoda da se okupe stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja. Uobičajeno je da skup ima jednu glavnu temu. Središnja tema skupa IG 2022 je Verbotonalna metoda u rehabilitaciji i korekciji stranog i materinskog govora. U području općih fonetskih tema posebno je naglašena tema kliničke fonetike. Naravno, dobrodošle su i druge teme koje se bave govorom.

Pozvani predavači

Izv. prof. dr. sc. Lorraine Baqué Millet – Autonomno sveučilište u Barceloni, Španjolska

https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/lorraine-baqu%C3%A9-millet-11

Dr. sc. Alice Lee – Sveučilište u Corku, Irska

http://publish.ucc.ie/researchprofiles/C025/alee

Prof. dr. sc. Robert Trotić – KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28724

Tematska područja

Opća fonetika i njezino sučelje s lingvistikom, a poseban je naglasak na dvjema izdvojenim temama:

1. Verbotonalna metoda u rehabilitaciji i korekciji stranog i materinskog govora

Slušanje kao temelj dobrog govora, kako u materinskom tako i u stranom jeziku, jedna je od osnovnih postavki verbotonalne metode. Sličnosti odstupanja u govoru na nematerinskom jeziku i govoru osoba sa slušnim poteškoćama i problemima u slušanju među prvima je definirao Petar Guberina. Što u percepciji govora izravno utječe na njegovu produkciju, kakav je govor kad su sluh i/ili slušanje atipični, kakva je sprega govora i pokreta, koliko na usvajanje govora utječu ritam i intonacija i kako se taj utjecaj može vidjeti u prozodiji, koje su poteškoće u izravnom radu s klijentom, kako subjektivnim i objektivnim metodama evaluirati napredak tek su neka od pitanja koja se nameću o ovoj temi 70 godina nakon prvoga izdanja Guberinina Zvuka i pokreta u jeziku.

Tema može uključivati, ali se ne ograničava na istraživanja:

 • odstupanja u percepciji govora
 • varijabilnost zdravog i oštećenog govora
 • interdisciplinarnost u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora
 • individualni i grupni pristup u rehabilitaciji slušanja i govora
 • specifični postupci u rehabilitaciji slušanja i govora
 • poučavanje i usvajanje izgovora u stranom jeziku
2. Klinička fonetika

Klinička fonetika interdisciplinarno je područje u kojem je primarni cilj primjena fonetskih analitičkih tehnika u rješavanju komunikacijskih poteškoća te tumačenje kliničkih podataka u svrhu adresiranja kompleksnih i otvorenih pitanja u teorijskoj fonetici. Dobrodošli su svi radovi u kojima se analizira neki aspekt atipičnosti u govoru.

Važni datumi

ožujak 2022.
prva obavijest


travanj 2022.
druga obavijest i upute za pisanje sažetaka


19. lipnja 2022.
10. srpnja 2022.
(produženi rok)
rok za predaju sažetaka


15. srpnja 2022.
2. rujna 2022. (produženi rok)
obavijest o prihvaćanju sažetaka


14. listopada 2022.
rok za uplatu rane kotizacije


2. prosinca 2022.
konačni rok za uplatu kotizacije


8. – 10. prosinca 2022.
IG 2022

Programski odbor

 • Marko Liker (predsjednik) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Corine Astésano – Sveučilište Jean Jaures, Toulouse, Francuska
 • Ivančica Banković-Mandić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Bozena Billerey – Katolički institut, Toulouse, Francuska
 • Arnalda Dobrić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Damir Horga – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Nikolaj Lazić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Vesna Mildner – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Višnja Modrić – Odjel lektora i fonetičara Hrvatske radiotelevizije, Zagreb, Hrvatska
 • Noël Nguyen – Sveučilište Aix-Marseille, Marseille, Francuska
 • Katerina Nicolaidis – Sveučilište Aristotel, Solun, Grčka
 • Bogdanka Pavelin Lešić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Katarina Pavičić Dokoza – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Vesna Stojanovik – Sveučilište u Readingu, Velika Britanija
 • Sylvain Detey – Sveučilište Waseda, Tokio, Japan
 • Hotimir Tivadar – Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • Gordana Varošanec-Škarić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Jelena Vlašić Duić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Organizacijski odbor

 • Arnalda Dobrić (predsjednica) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Iva Bašić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Jordan Bićanić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Ines Carović – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Gabrijela Kišiček – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Boška Munivrana Dervišbegović – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Elenmari Pletikos Olof – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Marijana Tuta Dujmović – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Ana Vidović Zorić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.

Očekujući Vašu prijavu, najsrdačnije Vas pozdravljamo!

Marko Liker i Arnalda Dobrić

Ako imate pitanja o skupu, slobodno nam se javite e-poštom na: ig@ffzg.hr ili izravno na naše adrese: mliker@ffzg.hr, adobric@ffzg.hr.