Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva, Zagreb, Hrvatska
Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

organiziraju

Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Istraživanja govora (IG 2019)

Zagreb, Hrvatska, 5. – 7. prosinca 2019.

PRVI POZIV

 

Pozivamo Vas da se prijavite na deseti znanstveni skup Istraživanja govora koji će se održati od 5. do 7. prosinca 2019. godine u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanja govora su hrvatski znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji omogućuje predstavljanje novih fonetskih znanstvenih istraživanja i spoznaja. Fonetika kao znanost o govoru interdisciplinarnoga je karaktera, pa je skup prigoda da se okupe stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja. Uobičajeno je da skup ima jednu glavnu temu. Središnja tema skupa IG 2019 je koartikulacija i instrumentalne fiziološke tehnike, a u području općih fonetskih tema posebno je naglašena tema ortoepije. Naravno, dobrodošle su i sve druge teme koje se bave govorom.

Slobodno posjetite našu internetsku adresu i saznajte više o skupu na https://ig.ffzg.unizg.hr.

Pozvani plenarni predavači

 • Jonathan Harrington – Sveučilište Ludwig Maximilian, Munchen, Njemačka
 • Natalia Zharkova – Sveučilište Newcastle, Velika Britanija
 • Alan Wrench – Sveučilište Queen Margaret, Edinburgh, Velika Britanija i Articulate Instruments, Edinburgh, Velika Britanija

Tematska područja

 1. Koartikulacija i instrumentalne fiziološke tehnike

Tijekom govora govorni je trakt pod stalnim utjecajem izgovornih zahtjeva više glasova, pri čemu se artikulacijske geste preklapaju u vremenu i tako utječu na procese koji se nazivaju koartikulacijskima. Što točno koartikuliramo u govoru, odnosno, što je temeljna jedinica govorne proizvodnje, te što je u tom procesu koartikuliranja biomehanički univerzalno, a što jezično specifično, neizostavna su pitanja na koja današnje fonetske i govorne znanosti nemaju jedinstven odgovor. Velik napredak na ovom području omogućen je razvojem instrumentalnih fizioloških tehnika koje su omogućile da se koartikulacijski procesi jasnije povežu s onim što znamo o motoričkoj kontroli govora.

 1. Ostale fonetske i ortoepske teme

Dobrodošle su sve ostale fonetske teme, a poseban je naglasak na istraživanju ortoepije ili pravogovora, normiranoga sustava izgovora standardnoga jezika. Kao disciplina, ortoepija se bavi izgovornom normom glasova, prozodije riječi, rečenice i teksta. Na okruglom stolu govorit će se o dosljednosti, proširenosti, sustavnosti i prikladnosti ortoepske norme, o problemima u naglasnom normiranju te o načinima na koje se oni rješavaju u hrvatskoj, srpskoj, slovenskoj i bosanskoj ortoepiji.

Važni datumi

 • ožujak 2019. – druga obavijest i upute za pisanje sažetaka
 • 17. lipnja 2019. – rok za predaju sažetaka
 • 15. srpnja 2019. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
 • 14. listopada 2019. – rok za uplatu rane kotizacije (500 kn)
 • 2. prosinca 2019. – konačni rok za uplatu kotizacije (600 kn)
 • 5. – 7. prosinca 2019. – IG 2019

Programski odbor

 • Jelena Vlašić Duić (predsjednica) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Tim Bressmann – Sveučilište u Torontu, Kanada i Sveučilište Ludwig Maximilian, Munchen, Njemačka
 • Maja Cepanec – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Joanne Cleland – Sveučilište Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija
 • Damir Horga – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Zrinka Jelaska – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Alexei Kochetov – Sveučilište u Torontu, Kanada
 • Nikolaj Lazić – Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta, Hrvatska
 • Alice Lee – Sveučilišni koledž u Corku, Irska
 • Marko Liker – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Vesna Mildner – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Višnja Modrić – Odjel lektora i fonetičara Hrvatske radiotelevizije, Zagreb, Hrvatska
 • Katarina Pavičić Dokoza – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Elenmari Pletikos Olof – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Dejan Sredojević,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Srbija
 • Claire Timmins – Sveučilište Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija
 • Hotimir Tivadar – Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • Robert Trotić – KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 • Gordana Varošanec Škarić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Organizacijski odbor

 • Marko Liker (predsjednik) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Iva Bašić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Jordan Bićanić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Ines Carović – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Arnalda Dobrić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Gabrijela Kišiček – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Diana Tomić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Ana Vidović Zorić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Jelena Vlašić Duić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.

Očekujući Vašu prijavu, najsrdačnije Vas pozdravljamo!

Predsjednica Programskog odbora                        Predsjednik Organizacijskog odbora

Izv. prof. dr. Jelena Vlašić Duić                              Doc. dr. sc. Marko Liker

Ako imate pitanja o skupu, slobodno nam se javite e-poštom na: ig@ffzg.hr ili izravno na naše adrese: mliker@ffzg.hr, jvduic@ffzg.hr.