Program V. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem
"Istraživanja govora"
od 9. do 11. prosinca 2004.

Četvrtak, 9. 12. 2004.

08:15-09:00Prostor ispred dvorane VII: Prijava sudionika
 
09.00-10.00
                   
Dvorana VII - Svečano otvaranje
(Predsjedavajući: V. Mildner, M. Pansini, I. Škarić, G. Varošanec-Škarić, B. Vuletić)
 
10.00-11.00Vijećnica: Domjenak
 
11.00-12.00Dvorana VII - Sesija 1
(Predsjedavajuće: V. Mildner, M. Pozojević-Trivanović)
 
11:00L. Lisker: Da biste pouzdano ozvučili početni [b] u engleskom, nazalizirajte ga
(pozvano predavanje)
11:30M. Gósy: Percepcija govora: serijski, paralelni i ostali procesi
(pozvano predavanje)
 
12:00-14:00Stanka za ručak
 
14:00-16:00Dvorana III - Sesija 2
(Predsjedavajući: V. Miličić, I. Škarić)
 
14:00N. Aleksandrov Pogačnik: Važno je prepoznati stil
14:10J. Granić: Sociofonetika: prestižne izgovorne varijante
14:20D. Pavličević-Franić, S. M. Sikirić: Utjecaj nejezičnih elemenata govora na oblikovanje semantema
14:30R. Blagoni, R. Bonassin: Prilog ''psihologiziranja'' i ''sociologiziranja'' zvuka postavljanju okvira komunikacije i tumačenju granica diskursa
14:40S. Vukovac: Književno-umjetnički govor (od antičke retorike do književno- umjetničkog govora danas)
14:50M. Uhlik: Jezične promjene u ruskom jeziku za vrijeme perestrojke
15:00K. Belhar: Govorna snaga i ilokucijska sila
15:10E. Petrić-Bajlo: Aspekti interakcije jezika i zbilje u romanu J. Winterson ''The Powerbook''
15:20S. Vrljić: Kaštelanova ''Tvrđava koja se ne predaje''
15:30-16:00Rasprava
 
16:00-16:30Stanka za kavu
 
16:30-18:00Dvorana III - Sesija 3
(Predsjedavajući: J. Bakran, J. Granić)
 
16:30I. Škarić: Izgovaranje neizgovorljivih fonema
16:40I. Škarić, E. Pletikos, G. Kišiček: Generiranje naglasaka iz nesvjesne gramatike na nekim neostvarenim hrvatskim riječima
16:50A. Dembitz, Š. Dembitz: Fonetska slika i pismo na primjeru pogrešaka u pisanju tuđih vlastitih imena
17:00D. Horga, M. Liker: Utjecaj leksičke granice na izgovor glasnika u artikulacijskom zglobu promatran elektropalatografski
17:10P. Jurgec: Frekvencije formanata samoglasnika u standardnom slovenskom jeziku
17:20J. Kuvač, N. Padovan: Uloga simboličke i pripovjedne sposobnosti u jezičnome razvoju
17:30-18:00Rasprava
 
18:00-19:00Vijećnica - Posteri uz osvježenje
 
P1M. Hotujac, H. Tivadar: Korekcija prozodije rečenice studenata hrvatskog jezika kojima je slovenski materinski jezik
P2M. Hotujac, V. Mildner: Utjecaj motorike na govor slovenskih govornika kojima je hrvatski jezik strani jezik
P3V. Mildner, V. Deželjin: Odnos motorike i govora u materinskom i stranom jeziku
P4A. Dobrić, J. Vlašić: Usporedba slušnog i vidnog pamćenja teksta
P5V. Erdeljac: Prepoznavanje riječi i ''prepoznavanje'' neriječi - uloga fonotaktike u obradi leksičkih jedinica
P6N. Bolfan-Stošić, T. Prizl-Jakovac, B. Brestovci: Promjene glasa djece školske dobi
P7B. Mikulić: Škola za otkrivanje glasa
P8J. Ivičević Desnica, M. Hunski, D. Horga: Odnos između govorne fluentnosti te izgovornog i ortodontskog statusa u predškolske djece
P9S. Jakubin: Prikaz praćenja uzorka djece uključene u kompleksnu govorno-jezičnu rehabilitaciju i integraciju u Poliklinici SUVAG Zagreb
P10T. Prizl Jakovac, N. Bolfan Stošić: Fonacija i frikcija osoba s čeonim oštećenjem mozga
P11T. Prizl Jakovac, A. Leko, V. Šerić, B. Brestovci: Ekspresija i praćenje moždane hemodinamike osoba s afazijom
P12Lj. Kondić, V. Akrap: Multidisciplinarna terapija mladih žena s afazijom
P13K. Pavičić-Dokoza, B. Šindija: Procjene govorno-motoričkog progresa prelingvalno gluhe djece kojima je umjetna pužnica ugrađena izvan optimalne životne dobi
P14N. Runjić, V. Mildner, D. Horga, B. Šindija, A. Gregl: Hemisferalna dominantnost kod djece s umjetnom pužnicom

 

Petak, 10. 12. 2004.

 

09:00-11:00
                   
Dvorana III - Sesija 4
(Predsjedavajući: D. Horga, M. Kovačević)
 
09:00D. Boatman: Neurološka osnova normalnog i oštećenog slušnog procesiranja govora: istraživanja na modelu epilepsije u ljudi
(pozvano predavanje)
09:30B. Vuletić: Sinonimi u percepciji
09:40G. Varošanec-Škarić: Prepoznavanje govornika prema protokolu slušne procjene u forenzičkoj fonetici
09:50G. Varošanec-Škarić, J. Bićanić: Akustički parametri u forenzičnoj fonetici
10:00E. Banov: Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti
10:10R. Šuštaršič, H. Tivadar: Percepcija tonskih naglasaka u standardnom slovenskom jeziku
10:20E. Pletikos: Percepcija prozodije riječi stranih jezika u hrvatskome
10:30-11:00Rasprava
 
11:00-11:30Stanka za kavu
 
11:30-13:00Dvorana III - Sesija 5
(Predsjedavajući: I. Ivas, B. Šindija)
 
11:30G. Dobravac, M. Palmović: Evocirani potencijali i sintaktička i semantička obrada
11:40B. Munivrana, R. Horvat, M. Palmović, V. Išgum: EEG-komponenta N400
OTKAZANO
11:50M. Kozina, L. Šmit, M. Kovačević: Oblikovanje semantičkih kategorija mentalnog leksikona tijekom razvoja
12:00A. Leburić, R. Relja: Provjera aktivacijsko-orijentacijske hipoteze na materinskom i stranom jeziku za verbalni odnosno prostorni zadatak
12:10N. Desnica Žerjavić: Povezanost pogrešaka u emisiji i percepciji
12:20D. Stanković, M. Petković: Suvremeni metodološki pristupi u istraživanjima govora
12:30-13:00Rasprava
 
13:00-15:00Stanka za ručak
 
15:00-16:30Dvorana III - Sesija 6
(Predsjedavajući: B. Brestovci, A. Dembitz)
 
15:00N. Runjić, B. Klier, Ž. Bosak, G. Deak: Moždana kartografija u verbotonalnoj metodi
15:10M. Rogić, J. Kuvač: Radna memorija i jezično razumijevanje u osoba s Parkinsonovom bolesti
15:20R. Zeba: Neki preduvjeti i pristup habilitaciji govora kod djece s infantilnom cerebralnom paralizom
15:30M. Keko, M. Vozetić, M. Kovačević: Obilježja radnog pamćenja kod liječenih ovisnika o alkoholu
15:40S. Sardelić, A. Bonetti, I. Hrastinski: Povezanost mucanja i fonologije kod predškolske djece
15:50B. Brestovci, S. Sardelić: Trajanje emisije govora i jakost mucanja
16:00-16:30Rasprava
 
16:30-17:00Stanka za kavu
 
17:00-18:30Dvorana III - Sesija 7
(Predsjedavajuće: N. Runjić, S. Sardelić)
 
17:00I. Aras, K. Pavičić Dokoza: Glas vokalnih terapeuta na početku i na kraju radnog dana
17:10S. Štajner Katušić, D. Horga, K. Vrban Zrinski: Postoperativni glas i govor nakon odstranjivanja polipa glasiljki
17:20E. Farago: Obilježja glasa u mentalno retardiranih osoba
17:30B. Brestovci, Đ. Vranić: Nazalnost kod djece s umjetnom pužnicom
17:40L. Bonetti: Nazalnost u govoru djece s oštećenjem sluha
17:50J. Ivšac, M. Cepanec: Rano mozgovno oštećenje: što donosi/odnosi u razvoju jezika i govora
18:00-18:30Rasprava
 
19:00Društvo sveučilišnih nastavnika, Hebrangova 17. Domjenak
 

 

Subota, 11. 12. 2004.

 

09:00-10:30
                   
Dvorana III - Sesija 8
(Predsjedavajući: I. Ivas, A. A. Zupančič)
 
09:00V. Požgaj Hadži, M. Benjak: Izgovor odaje
09:10G. Hržica: Kada je hrvatski pretežak i Hrvatima: metodologija hrvatskoga kao drugog jezika
09:20Z. Jelaska, I. Šafarić: Izgovor hrvatskoga kao stranoga jezika
09:30A. Perković: Svjesnost o jeziku - važan čimbenik u procesu učenja stranog jezika
09:40I. Ivas, G. Kišiček, J. Kolić: Intonacija pitanja u hrvatskome i slovenskome jeziku
09:50K. Jurančić-Petek, V. Gec: Možemo li ih smatrati pogreškama, devijacijama, potpuno neštetnima ili ne-pogreškama?
10:00-10:30Rasprava
 
10:30-11:00Stanka za kavu
 
11:00-12:15Dvorana III - Sesija 9
(Predsjedavajuće: V. Požgaj Hadži, G. Varošanec Škarić)
 
11:00V. Miličić: Sadržaj govora
11:10Z. Zupančič: Govornikov pogled
11:20B. Pavelin Lešić: Strukturacija interakcije licem u lice
11:30J. Vojvodić: Geste pozdravljanja i opraštanja
11:40B. Starc: Impostacija govornoga glasa
11:50-12:15Rasprava
 
12:15-12:30Stanka za kavu
 
12:30-13:45Dvorana III> - Sesija 10
(Predsjedavajući: B. Vuletić, Z. Zupančič)
 
12:30S. Miljković Kharboutly: Retorika reklame u Hrvatskoj
12:40I. Banković-Mandić: Govorni bonton - oslovljavanje u Hrvatskom saboru
12:50R. Fox: Moli se poštovani naslov...: komuniciranje hrvatskih studenata u vertikalnom kanalu mreže formalne komunikacije
13:00L. Majer-Reuter, E. Pletikos: Govorim tebi - impresivna funkcija govora
13:10A. A. Zupančič: Strah od govora i strah od nastupa
13:20-13:45Rasprava
 
13:45Zatvaranje skupa
 

 

Pozvana predavanja bit će na engleskom jeziku.

 

Mjesto održavanja skupa:
Filozofski fakultet
I. Lučića 3.
10 000 Zagreb, Hrvatska

Organizatori skupa:
Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta
Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva

Pokrovitelj skupa:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

Adrese za kontakt:
Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. V. Mildner (predsjednica)
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku
I. Lučića 3, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel.: ++385 1 612 00 97
Fax: ++385 1 612 00 96
E-mail: ig@ffzg.hr