• Jelena Vlašić Duić (predsjednica) – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Tim Bressmann – Sveučilište u Torontu, Kanada i Sveučilište Ludwig Maximilian, Munchen, Njemačka
 • Maja Cepanec – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Joanne Cleland – Sveučilište Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija
 • Damir Horga – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Zrinka Jelaska – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Alexei Kochetov – Sveučilište u Torontu, Kanada
 • Nikolaj Lazić – Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilišta, Hrvatska
 • Alice Lee – Sveučilišni koledž u Corku, Irska
 • Marko Liker – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Vesna Mildner – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Višnja Modrić – Odjel lektora i fonetičara Hrvatske radiotelevizije, Zagreb, Hrvatska
 • Katarina Pavičić Dokoza – Poliklinika SUVAG, Zagreb, Hrvatska
 • Elenmari Pletikos Olof – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • Dejan Sredojević – Filozofski fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, Srbija
 • Claire Timmins – Sveučilište Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija
 • Hotimir Tivadar – Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • Robert Trotić – KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 • Gordana Varošanec Škarić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska