Prijave su završile.

Prikupljeni podaci koristit ce se samo u svrhu organizacije konferencije i
komunikaciju sa sudionicima te nece biti koristeni za druge svrhe.