Vrijeme izlaganja je 20 minuta, od čega je 5 minuta rezervirano za raspravu. Izlagačima će na raspolaganju biti PC s MS Office paketom i programima za reprodukciju zvuka, slike i videa, projektor i zvučnici. Ako imate bilo kakve dodatne zahtjeve, molimo vas da nam se što prije javite na ig@ffzg.hr.

Sudionici okruglog stola svoja izlaganja i dinamiku dogovaraju s Jelenom Vlašić Duić.

Svi izlagači mole se da u pauzi prije svoje sesije prenesu svoju prezentaciju sa svim popratnim dokumentima na računalo. Naše osoblje rado će vam pomoći.