Istraživanja govora su hrvatski znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji omogućuje predstavljanje novih fonetskih znanstvenih istraživanja i spoznaja. Fonetika kao znanost o govoru interdisciplinarnoga je karaktera, pa je skup prigoda da se okupe stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja. Uobičajeno je da skup ima jednu glavnu temu. Središnja tema skupa IG 2019 je koartikulacija i instrumentalne fiziološke tehnike, a u području općih fonetskih tema posebno je naglašena tema ortoepije. Naravno, dobrodošle su i sve druge teme koje se bave govorom.

Međunarodna suradnja i interdisciplinarnost čine IG iznimno važnim ne samo za razvoj fonetike nego i hrvatske znanosti općenito. Skup organiziraju Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvi skup održan je 1984. godine (pod nazivom Govorne komunikacije), a od drugog skupa 1995. godine Istraživanja govora održavaju se svake treće godine u prosincu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Ivana Lučića 3). Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.

Skup se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Sveučilišta u Zagrebu i Gradske skupštine Grada Zagreba.