A) Glavna tema: koartikulacija i instrumentalne fiziološke tehnike

Tijekom govora govorni je trakt pod stalnim utjecajem izgovornih zahtjeva više glasova, pri čemu se artikulacijske geste preklapaju u vremenu i tako utječu na procese koji se nazivaju koartikulacijskima. Što točno koartikuliramo u govoru, odnosno, što je temeljna jedinica govorne proizvodnje, te što je u tom procesu koartikuliranja biomehanički univerzalno, a što jezično specifično, neizostavna su pitanja na koja današnje fonetske i govorne znanosti nemaju jedinstven odgovor. Velik napredak na ovom području omogućen je razvojem instrumentalnih fizioloških tehnika koje su omogućile da se koartikulacijski procesi jasnije povežu s onim što znamo o motoričkoj kontroli govora.

Relevantnost i aktualnost ove teme potaknula nas je da je izdvojimo kao središnju temu jubilarnih 10. Istraživanja govora.

Tema može uključivati, ali se ne ograničava na istraživanja:

  • prihvatljive varijabilnosti svih aspekata izgovora glasnika
  • varijabilnosti izgovora u različitim fazama razvoja govora
  • varijabilnosti zdravog i oštećenog govora
  • varijabilnosti percepcije govora
  • smjera i dosega koartikulacije
  • koartikulacije i prozodije
  • koartikulacije i spola
  • koartikulacije i dobi
  • koartikulacijskih procesa i varijabilnosti izgovora u različitim jezicima.

B) Opće fonetske teme i ortoepija

Dobrodošle su sve teme iz opće fonetike, a poseban je naglasak na istraživanju ortoepije ili pravogovora, normiranoga sustava izgovora standardnoga jezika. Kao disciplina, ortoepija se bavi izgovornom normom glasova, prozodije riječi, rečenice i teksta. Na okruglom stolu govorit će se o dosljednosti, proširenosti, sustavnosti i prikladnosti ortoepske norme, o problemima u naglasnom normiranju te o načinima na koje se oni rješavaju u hrvatskoj, srpskoj, slovenskoj i bosanskoj ortoepiji.