• ožujak 2019. – druga obavijest i upute za pisanje sažetaka
  • 17. lipnja 2019. – rok za predaju sažetaka
  • 15. srpnja 2019. – obavijest o prihvaćanju sažetaka
  • 14. listopada 2019. – rok za uplatu rane kotizacije
  • 2. prosinca 2019. – konačni rok za uplatu kotizacije
  • 5. – 7. prosinca 2019. – IG 2019